Craniosacraaltherapie

Cranio Sacraaltherapie (cranium=schedel, sacrum=heiligbeen) is een lichaamsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van zachte manuele technieken, die het bindweefsel (fascie, zie plaatje hieronder) ontspannen. Alle onderdelen in ons lichaam worden afzonderlijk omhuld door bindweefsel en zijn door middel van bindweefsel met elkaar verbonden. Dat is de reden dat bijvoorbeeld bij nekklachten de oorzaak niet per se in het nekgebied ligt maar ook ouderlingen in het lichaam gelegen kan zijn.
Via het ontspannen van het bindweefsel wordt het lichaam uitgenodigd het zelf hersteld vermogen in te zetten. wordt de cliënt betrokken bij de behandeling en uitgenodigd te volgen wat hij of zij bij zichzelf waarneemt, meer lichaamsbewustzijn ontwikkeld wordt. Door te luisteren naar wat het lijf te vertellen heeft, is de behandeling niet gericht op de klachten van symptomen, maar op de mens als geheel, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Voor u als cliënt kan er meer inzicht ontstaan ​​in en praktijk van lichamelijke sensaties en hun.

BindweefselFascie (bindweefsel)

Gebieden waar problemen kunnen ontstaan ​​en waar cranio een zinvolle betekenis kan hebben voor het welbevinden (minder klachten, betere gezondheid)
- Lichaam: pijn en bewegingsbeperkingen, stress gerelateerde klachten, bv. lage rugklachten, nekklachten, migraine, klachten tgv trauma.

- Levens gewoonten/leefstijl: hoe ga je met jezelf om en met je eigen verantwoordelijkheid om je klachten op te lossen? Cranio nodigt je uit om meer bewust te worden en zo het vermogen te vergroten om verantwoordelijkheid te nemen voor je lichaam en de klachten, die je ervaren.

- Levensinstelling: door het stimuleren van het lichaamsbesef krijgt je als cliënt een beter inzicht in hoe je levensinstelling bepalend is voor de klachten. Hoe denkt over het leven, gebeurtenissen in het leven, zijn er overtuigingen die levend werken?

Klachten, die behandeld kunnen worden met Cranio:
- Pijnklachten door bewegingsbeperkingen van bijvoorbeeld rug, nek, hoofd en schouder(s).
- Onbegrepen of medisch onvoldoende verklaarbare (pijn)klachten
- Migraine, fibromyalgie,
- Stress gerelateerde klachten
- Traumaverwerking, PTSS
- Bij kinderen vanaf 2 jaar: Buikpijn, hoofdpijn of andere klachten, waarvoor geen aanwijsbare oorzaken gevonden zijn.
- (Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen goed geholpen worden door een craniosacraaltherapeut, die daar een specifieke opleiding voor heeft gehad, ik ben nog met die opleiding bezig)

Zowel de Adem- en Ontspanningstherapie als de Craniosacraaltherapie dragen bij aan meer begrip voor en grip op het eigen leven, waardoor je als cliënt meer verantwoordelijkheid kan leren dragen voor je eigen gezondheid. Daarom overleg ik vooraf met je welke behandelmethode het beste voor jou en jouw hulpvraag geschikt lijkt, maar vaak zal ik een combinatie van beide therapieën inzetten, deze prachtig op elkaar aansluiten.