Craniosacraaltherapie

Cranio Sacraaltherapie (cranium=schedel, sacrum=heiligbeen) is een lichaamsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van zachte manuele technieken, die het bindweefsel (fascie, zie plaatje hieronder) ontspannen. Alle onderdelen in ons lichaam worden afzonderlijk omhuld door bindweefsel en zijn door middel van bindweefsel met elkaar verbonden. Dat is de reden dat bijvoorbeeld bij nekklachten de oorzaak niet per se in het nekgebied hoeft te liggen maar ook elders in het lichaam gelegen kan zijn.
Via het ontspannen van het bindweefsel wordt het lichaam uitgenodigd het zelf herstellend vermogen in te zetten. Tegelijkertijd wordt de client actief betrokken bij de behandeling en uitgenodigd te volgen wat hij of zij bij zichzelf waarneemt, waardoor meer lichaamsbewustzijn ontwikkeld wordt. Door te luisteren naar wat het lijf te vertellen heeft, is de behandeling niet gericht op de klachten of symptomen, maar op de mens als geheel, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Voor u als client kan er zo meer inzicht ontstaan in en bewustwording van lichamelijke sensaties en hun betekenis.

BindweefselFascie (bindweefsel)

Gebieden waar problemen kunnen ontstaan en waar cranio een zinvolle betekenis kan hebben voor het welbevinden (minder klachten, betere gezondheid)
- Lichaam: pijn en bewegingsbeperkingen, stress gerelateerde klachten, bv. lage rugklachten, nekklachten, migraine, klachten t.g.v. trauma.

- Levensgewoonten/leefstijl: hoe ga je met jezelf om en met je eigen verantwoordelijkheid om je klachten op te lossen? Cranio nodigt je uit om meer bewust te worden en zo het vermogen te vergroten om verantwoordelijkheid te nemen voor je lichaam en de klachten, die je ervaart.

- Levensinstelling: door het stimuleren van het lichaamsbesef krijgt je als client een beter inzicht in hoe je levensinstelling bepalend is voor de klachten. Hoe denkt je over het leven, gebeurtenissen in het leven, zijn er overtuigingen die beperkend werken?

Klachten, die behandeld kunnen worden met Cranio:
- Pijnklachten door bewegingsbeperkingen van bijvoorbeeld rug, nek, hoofd en schouder(s).
- Onbegrepen of medisch onvoldoende verklaarbare (pijn)klachten
- Migraine, fibromyalgie,
- Stress gerelateerde klachten
- Traumaverwerking, PTSS
- Bij kinderen vanaf 2 jaar: Buikpijn, hoofdpijn of andere klachten, waarvoor geen aanwijsbare oorzaken gevonden zijn.
- (Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen goed geholpen worden door een craniosacraaltherapeut, die daar een specifieke opleiding voor heeft gehad, ik ben nog met die opleiding bezig)

Zowel de Adem- en Ontspanningstherapie als de Craniosacraaltherapie dragen bij aan meer begrip voor en grip op het eigen leven, waardoor je als client meer verantwoordelijkheid kan leren dragen voor je eigen gezondheid. Daarom overleg ik vooraf met je welke behandelmethode het beste voor jou en jouw hulpvraag geschikt lijkt, maar vaak zal ik een combinatie van beide therapieën inzetten, aangezien deze prachtig op elkaar aansluiten.